Als een Rode Lap.

Welkom bij 'Als een Rode Lap'. Met aandacht en passie smeden wij websites, foto's, filmpjes en verzorgen we grafisch ontwerp, webhosting en meer. Wij zijn gevestigd in Waalwijk en hebben ervaring sinds 2006. Wat mogen we voor u betekenen?

vrijblijvend contact

Voorwaarden, privacy en gegevens

Wij hechten veel belang aan duidelijke algemene voorwaarden en spelregels. Daarnaast vinden wij uw privacy net zo belangrijk als die van onszelf. Wanneer u diensten van ons afneemt spreken we af dat we ons allebei houden aan de algemene voorwaarden en ons privacy statement. 

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden in handig PDF formaat door op de onderstaande link te klikken. Onze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder ons dossiernummer.

Download: https://www.alseenrodelap.nl/voorwaarden

Privacy Statement en gegevensverwerking

Als een Rode Lap Als een Rode Lap, gevestigd aan de Putstraat 114, 5142RN te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.alseenrodelap.nl, Putstraat 114, 5142RN, Waalwijk. Tel.: 013-3029448.

E. van Berkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Als een Rode Lap en hij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als een Rode Lap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als een Rode Lap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Als een Rode Lap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Als een Rode Lap) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de genoemde persoonsgegevens tot 7 jaar na de laatste transactie van diensten of betaling. Dit doen we zodat we kunnen voldoen aan de belastingwet. Informatie die u ons per e-mail verstrekt blijft voor onbepaalde tijd bewaard in een inbox.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als een Rode Lap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als een Rode Lap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als een Rode Lap gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en alleen voor deze website door dat onderaan deze pagina aan te geven. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Uw gegevens worden NIET gedeeld met Google of met social media, omdat wij analytische cookies in eigen beheer houden met het programma 'Matomo'.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Als een Rode Lap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u toegang heeft tot ons klantenpaneel kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als een Rode Lap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij beveiligen de verbinding tussen uw webbrowser en onze website en het hosting controlepaneel met een SSL certificaat (versleutelde verbinding). U gegevens worden ongecodeerd opgeslagen op een server waartoe alleen wij toegang hebben in een Nederlands Datacentrum dat enkel valt onder Nederlandse wetgeving.

Verwerkersovereenkomst

U mag ons geen persoonsgegevens van derden ter beschikking stellen (dus ook niet opslaan in uw webhosting pakket) tenzij u daarvoor een verwerkersovereenkomst met ons heeft gesloten. U kunt deze ondertekenen in het klantenpaneel.


Wilt u dat wij geen cookies plaatsen om uw bezoek te tellen?

Flexibel, prompte reactie, uitstekende bereikbaarheid en service en bovenal zeer plezierig in omgang. Daarnaast hanteren zij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wij zijn zeer tevreden over onze samenwerking.
H. de Kort, Regio Hart van Brabant
Klanten

Klanten

Wij werken voor mooie merken in diverse markten. Van bedrijf tot overheid en van retailer tot gezondheidszorg.
Klik op een logo voor details.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline